ბ) მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 3  წლიანი გამოცდილება.

 

პერსონალის მართვისა და განვითარების კოორდინატორი

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

 

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის სპეციალისტი

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

იურისტი

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება განათლების სფეროში იურისტის  პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

IT ტექნოლოგიების სპეციალისტი

ა) უმაღლესი განათლება IT მიმართულებით;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

მატერიალური რესურსების მართვის სპეციალისტი

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

სამედიცინო მომსახურების კოორდინატორი (ექიმი)

ა) უმაღლესი სამედიცინო განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

უსაფრთხოების სპეციალისტი

ა) სრული ზოგადი განათლება/პროფესიული განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

ჰიგიენური მომსახურების სპეციალისტი (დამლაგებელი) 

ა) სრული ზოგადი განათლება;

ბ) უპირატესობად ჩაითვლება მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოების მიზნით   გასაუბრება  ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. გასაუბრების  დრო და ბმული ელ.ფოსტის საშუალებით   ეცნობება კანდიდატს.   ზუმის გასაუბრების პროცესის ჩაწერა შესაძლებელია კანდიდატთან შეთანხმებით.   

 

კანდიდატთა მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის, გასაუბრებისა და პერსონალის შერჩევის პროცესი დასრულდება  2021 წლის 15 სექტემბერს;

 

 

ვაკანტურ თანამდებობის დაკავების/უარის თაობაზე კანდიდატებს შედეგები ეცნობოთ ელ-ფოსტის საშუალებით;  კონკურსში მონაწილე კანდიდატს გადაწყვეტილების  გასაჩივრების მიზნით,       ელ-ფოსტაზე მიღებული ინფორმაციის დღიდან  2 სამუშაო დღის ვადაში შეუძლია მიმართოს უნივერსიტეტის რექტორს განცხადებით.  

უნივერსიტეტი  უზრუნველყოფს გონივრულ ვადაში განცხადების განხილვას და საჭიროების შემთხვევაში გასაჩივრების პროცესისათვის მოთხოვნილ    ინფორმაციის/ დოკუმენტაციის მიწოდებას;

შესარჩევი ეტაპების გავლის შედეგად შერჩეულ პირთან ერთი თვის ვადაში გაფორმდება შრომითი ხელშეკრულება ერთი წლით ( გამოსაცდელი ვადა  3 თვე);

ვაკანსიების თაობაზე განცხადება  განთავსებულია jobs.ge-ზე;   

 

 

ვაკანსიისა და პერსონალის შერჩევასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ საკონტაქტო პირს:  გოჩა თოდუა, ტელ:  592004001  ელ-ფოსტა:  gochatodua5@gmail.com