1) პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია
1.1) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება: 2021 წლის 01 სექტემბრიდან – 13 სექტემბერის ჩათვლით;
1.2) აკადემიური რეგისტრაცია: 2021 წლის 14 სექტემბრიდან 24 სექტემბერის ჩათვლით.
2) შემოდგომის სემესტრი:
2.1) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 2021 წლის 01 სექტემბრიდან – 13 სექტემბერის ჩათვლით;
2.2) აკადემიური რეგისტრაცია: 2021 წლის 14 სექტემბრიდან 24 სექტემბერის ჩათვლით.
2.3) სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 04 ოქტომბრიდან 25 დეკემბერის ჩათვლით; 2022 წლის 03 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით;
2.4) საშობაო არდადეგები: 2021 წლის 27 დეკემბრიდან – 2022 წლის 03 იანვრამდე;
2.5) საგამოცდო პერიოდი: 2022 წლის 17 იანვარიდან 29 იანვრის ჩათვლით (ძირითადი გამოცდები), 31 იანვრიდან 12 თებერვალი ჩათვლით (დამატებითი                     გამოცდები).