ბიზნეს ადმინისტრირება (ქართულენოვანი) 19 ივლისი – 31 ივლისი
საგანიპედაგოგითარიღისაათი
ფინანსების საფუძვლები ლექსო ლემონჯავა 19/26.07.202118:00
კორპორაციული ფინანსები ლექსო ლემონჯავა 19/26.07.202118:00
ადამიანური რესურსების მართვა თამარ ქაჯაია 23/30.07.202114:00
ოპერაციული მენეჯმენტი თამარ ქაჯაია 23/30.07.202113:00
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ნონა ოთხოზორია 22/29.07.202112:00
ბიზნესის საფუძვლებინინო მაზიაშვილი 23/30.07.202110:00
მაკროეკონომიკალალი ვარდიშვილი 22/29.07.202114:00
მარკეტინგის საფუძვლები ლალი ვარდიშვილი 21/28.07.202110:00
ეკონომიკის საფუძვლები ლალი ვარდიშვილი 21/28.07.202111:00
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები ხათუნა ხარხელაური 23/30.07.202115:00
საერთაშორისო ფინანსები მაია ჩეჩელაშვილი/მაია ჩელხიაშვილი 20/27.07.202112:00
საჯარო ფინანსები მედეა ჭელიძე20/27.07.202113:00
საბანკო საქმე მედეა ჭელიძე22/29.07.202118:00
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები ნინო ხიდირბეგიშვილი 21/28.07.202111:00
სტრატეგიული მენეჯმენტიგივი დუჩიძე19/26.07.202118:00
მომხმარებელთა ქცევა ლევან ლაზვიაშვილი 20/27.07.202110:00
საერთაშორისო მარკეტინგი ლევან ლაზვიაშვილი 20/27.07.202112:00
აკადემიური წერა ნინო ბალანჩივაძე 23/30.07.202119:00
ინგლისური ენა მანანა შელია 19/26.07.202110:00
ინგლისური ენა ირინე არჯევანიძე 20/27.07.202112:00
    
ბიზნეს ადმინისტრირება (რუსულენოვანი) 19 ივლისი – 31 ივლისი
Информационные технологииნონა ოთხოზორია 24/30.07.202115:00
Основы маркетингаლალი ვარდიშვილი 21/28.07.202112:00
Бизнес Статистикаშორენა მეტრეველი19/26.07.202118:00
Менеджмент человеческих ресурсовნატალია ჭანტურია22/29.07.202111:00
Предпринимательствоდევი ხვედელიანი 24/31.07.202114:00
Бизнес право დევი ხვედელიანი 24/31.07.202113:00
Макроекономикаმაია ჩეჩელაშვილი/მაია ჩელხიაშვილი 20/27.07.202110:00
Основы бухгалтерского учетаმაია ჩეჩელაშვილი19/26.07.202112:00
Основы бизнесаბელა გოდერძიშვილი22/29.07.202115:00
Международный бизнесბელა გოდერძიშვილი22/29.07.202116:00
Бизнес английский 1მანანა შელია 19/26.07.202113:00
Публичные финансыმედეა ჭელიძე21/28.07.202113:00
Финансовый учетნინო ხდირბეგიშვილი23/30.07.202111:00
Академическое письмо и критическое мышление ხათუნა ბადაშვილი24/31.07.202112:00
Общая экологияდიმიტრი ერისტავი 21/28.07.202111:00
Международный менеджмент  ანა ბოლქვაძე21/28.02.202115:00
Стратегический менеджментანა ბოლქვაძე22/29.02.202115:00
Основы менеджментаგივი დუჩიძე19/26.07.202114:00
Управленческий учет ვახტანგ ანთია 22/29.07.202111:00
Математика для бизнеса დარეჯან ბიწაძე22/29.07.202114:00
Английский язык  ირინე არჯევანიძე20/27.07.202112:00
    
ბიზნეს ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) 19 ივლისი – 31 ივლისი
Human Rights and Democracy რობო ნადირაძე20/27.07.202112:00
Human Resources Management მანანა ვასაძე22/29.07.202110:00
Principles of Strategic Management მანანა ვასაძე22/29.07.202111:00
Principles of Managementარიან მათინ 21/28.07.202112:00
International Management არიან მათინ 21/28.07.202113:00
Microeconomics მანანა მარიდაშვილი19/26.07.202116:00
Business English 1 ქეთევან ანთელავა 21/28.07.202115:00
Business English 2 ნათია თეთრაული 19/26.07.202114:00
Corporate Law დევი ხვედელიანი 24/31.07.202116:00
Operations Management მაია ჩეჩელაშვილი 20/27.07.202112:00
Basics of Business მაია ჩეჩელაშვილი 20/27.07.202113:00
Principles of Finance ნინო ჭოველიძე 24/31.07.202113:00
Public Finance ნინო ჭოველიძე 24/31.07.202114:00
Financial Institutions and Markets ნინო ჭოველიძე 24/31.07.202115:00
Mathematics for Business 1 ნათია ხაჩიძე 23/30.07.202116:00
Principles of Banking ნინო ზურაშვილი 24/31.07.202114:00
Principles of Marketing თორნიკე ხოშტარია 21/28.07.202112:00
    
საერთაშორისო ურთიერთობები 19 ივლისი – 31 ივლისი
ადამიანის უფლებები საერთაშორისო სამართალშირობო ნადირაძე 20/27.07.202111:00
საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპებირობო ნადირაძე 20/27.07.202110:00
საერთჰუმანიტარული სამართალიგიორგი გოგიაშვილი19/26.07.202110:00
რელიგიური ფაქტორი საერთაშურთობებშივახტანგ მაისაია 21/28.07.202114:00
საერთკომფლიქტების მოგვარების თეორიებივახტანგ მაისაია 21/28.07.202115:00
საერთეკონომიკური ურთიერთობებიგივი დუჩიძე19/26.07.202118:00
ფილოსოფიაელენე შუბლაძე 22/29.07.202116:00
ნაციონალიზმის თეორია და ისტორიაოთარ ბაღათურია23/30.07.202112:00
დიპლომატიის საფუძვლებიმანანა იზორია 19/26.07.202115:00
საერთ. ურთიერთობების ზოგადი კურსიელენე ცხვარიაშვილი20/27.07.202119:00
გერმანული ენა 1ლალი რატიანი 22/29.07.202111:00
    
ტურიზმი 19 ივლისი – 31 ივლისი
ტურიზმის ეკონომიკა ნინო მაზიაშვილი 23/30.07.202112:00
ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი თამარ ქობლიანიძე 21/28.07.202117:00
ტურიზმის მარკეტინგი თამარ ქობლიანიძე 21/28.07.202118:00
ტურიზმის საფუძვლებიმანანა ვასაძე 22/29.07.202115:00
საერთაშორისო ტურიზმის გეოგრაფია მაკა ფირანიშვილი 21/28.07.202113:00
საქართველოს ტურისტული რესურსები ნინო კეზევაძე23/30.07.202117:00
    
ჯურნალისტიკა  19 ივლისი – 31 ივლისი
აგროჟურნალისტიკათეა ლათიფაშვილი 19/26.07.202110:00
მედია და პოლიტიკა თამარ ნარინდოშვილი22/29.07.202112:00
მედია მენეჯმენტი თამარ ნარინდოშვილი22/29.07.202111:00
ფოტო ჟურნალისტიკა ნათია წულუკიძე22/29.07.202112:00
მედია ეთიკა და თვითრეგულირება ელისო ჩაფიძე 20/27.07.202113:00
    
ფარმაცია 19 ივლისი – 31 ივლისი
Pharmacokineticsლილიანა ცქიტიშვილი 19/26.07.202113:00
Pharmacognosy 2 ვაჟა ნებიერიძე 20/27.07.202117:00
Social Pharmacy and Pharmaceutical Information 1ნათია ჩუბინიძე23/30.07.202114:00
Social Pharmacy and Pharmaceutical Information 2 ნატალია ანავიძე 21/28.07.202114:00
Drug Forms Technology 2 ნინო აბულაძე 20/27.07.202113:00
Drug Forms Technology 3 ნინო აბულაძე 21/28.07.202110:00
Pathologyლევან ცაგურია 20/27.07.202119:00
Pharmaceutical Chemistry 3 გიორგი მოშიაშვილი20/27.07.202117:00
Physical and Colloid Chemistry მარინა გახუტაშვილი 20/27.07.202110:00