სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით აუცილებელია უსაფრთხო სასწავლო და სამუშაო გარემოს შექმნა. უსაფრთხო უნივერსიტეტის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების აქტიური ჩართვა ვაქცინაციის პროცესში.  გთხოვთ, სასწავლო წლის დაწყების  ფორმატის დაგეგმვის მიზნით სასწრაფოდ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი ვაქცინაციის შესახებ. ამასთან გამოვთქვამთ მზაობას, ხელი შევუწყოთ უნივერსიტეტში უსაფრთხო სასწავლო და სამუშაო გარემოს შექმნას.

უსაფრთხო სასწავლო და სამუშაო გარემოს შექმნა ჩვენი უპირველესი საზრუნავია.                                                                                                             

 

ადმინისტრაცია