სწავლის საფასური

საბაკალავრო პროგრამები:

·         იზნესის ადმინისტრირება – 2500 ლარი

·         ბიზნესის ადმინისტრირება (აკრედიტირებული) 5000 ლარი  

    (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესის ადმინისტრირება (აკრედიტირებული) – 3000 ლარი

(რუსულენოვანი)

 

სამართალი (მიმდინარეობს წარმოება) – 2900 ლარი

 

·         ჟურნალისტიკა 2700 ლარი

·         საერთაშორისო ურთიერთობები (აკრედიტირებული) 2800 ლარი

·         ტურიზმი 2300 ლარი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მიმდინარეობს წარმოება)   2200 ლარი