დღეს, 6 აპრილს, 14:00 საათზე, გაიმართება ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის შეხვედრა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.
 შეხვედრაზე განსახილველი საკითხებია: სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი. სასწავლო მასალა. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, გაუქმება, შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფა, შიდა და გარე მობილობა, კრედიტების აღიარება. ხელშეკრულება და ხელშეკრულების პირობები.
 შეხვედრა შედგება უნივერსიტეტში,
ქსნის ქუჩა 35, მესამე სართული, ოთახი 36 (საკონფერენციო დარბაზი)
დასწრება სავალდებულოა!