უმაღლეს სასწავლებელ მილენიუმში 2021 წლის თებერვალში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები.  მონაწილეებს გადაეცათ  სერტიფიკატები

შრომათა კრებულის ელ. ვერსია იხილეთ ბმულზე