განათლებისა და სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი. (გერმანია)
დადებული გვაქვს მემორანდუმი. გვეხმარება გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებთან
თანამშრომლობაში.

http://www.iwg-germany.net/

 

პრაღის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და პროფესული სწავლების ინსტიტუტთან გავაფორმეთ მემორანდუმი. მიზანი: ჩეხურ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება, ერთობლივი პროექტების განხორციელება. უკვე ორჯერ მოვიწვიეთ ჩეხი კოლეგები ჩვენს უმაღლეს სასწავლებელში. ცენტრის ოფიციალური წარმოადგენელია სამართლის დოქტორი გოჩა ოჩიგავა.

http://ujop.cuni.cz/?fbclid=IwAR22y202Wo-
Y0BJjttif3Hri_Vn3lprCk8RMXXc0ex3UJOoUv7LgjS6oVHI

 
The university of humanities and economics in lodz მხარეებს შორის თანამშრომლობა, რაც გულისხმობს ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების, საგანმანათლებლო პროგრამების, ლექციების და სემინარების მასტერკლასებს, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას.

http://www.go-poland.pl/university/university-humanities-and-economics-lodz

 თანამშრომლობის გზით დაამყარონ და განამტკიცონ საერთაშორისო ,მოქმედ დაწესებულებებთან ურთიერთობები

https://www.studentspartners.com/

 
Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University (ILPL)

სამეცნიერო და სამეცნიერო პუბლიკაციების გაცვლისა და ინფორმაციისა და სწავლების მასალების გაცვლა. მასწავლებლებისა და ლექციების გაცვლა. შეფასების სასწავლო პროგრამებისა და სისტემების შედარება.

http://ujop.cuni.cz/en/courses/preparatory-courses-for-university-study

 
Pacific link college plc

მიზნად ისახავს სტუდენტების მომზადებას და სწავლის გაგრძელებას EA-გა-ში ,
საქართველოში და პლს-PLS-ში, კანადაში. დიპლომების მინიჭებას
სტუმარმასპინძლობის. ბიზნეს ადმინისტრირების და მენეჯმენტის პროგრამებზე.

https://www.plvan.com/courses/

 Dubnica Institute of Technology in Dubnika

სერტიფიცირების პროგრამების ერთობლივი განხორციელება. “განათლების აკადემიის” ჩართვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში.

http://www.dti.sk/en/

 მაქსიმალური ჩართულებობა თურქეთის სასწავლო გარემოსთან.

გაცვლით პროგრამები სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს შორის.

mevlena exchange programme

ttp://mevlana-en.nku.edu.tr/index.html

 AIESEC (აისეკი), მსოფლიოში ყველაზე დიდი ახალგაზრდული საერთაშორისო ორგანიზაცია. AIESEC (აისეკი) მსოფლიოს უდიდესი ახალგაზრდული ორგანიზაცია, წარმოადგენს საერთაშორისო პლატფორმას ახალაგაზრდებისათვის, რომელიც ეხმარება მათ აღმოაჩინონ და განავითარონ საკუთარი პოტენციალი, რათა იქონიონ დადებითი გავლენა საზოგადოებაზე.

გარდა იმისა, რომ AIESEC-ი თავის წევრებს ყოველწლიურად სთავაზობს 24,000 ლიდერულ პოზიციას და მთელს მსოფლიოში 100,000 წევრისათვის 500 კონფერენციას უწვეს ორგანიზებას, ასევე AIESEC 27,000-მდე გაცვლით პროგრამას ახორციელებს ყოველწლიურად, რაც გამოცდილების საზღვარგარეთ მიღების, უნიკალური შესაძლებლობაა.

https://aiesec.org/</