განათლება:
2002 წელი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მინიჭებული კვალიფიკაცია: იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი
1996 წელი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მინიჭებული კვალიფიკაცია: სამართალმცოდნე
1993 წელი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მინიჭებული კვალიფიკაცია: ისტორიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:
2002-2009 წწ. – საქართველოს უნივერსიტეტი
საჯარო მმართველობის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამების ხელმძღვანელი; სახელმწიფო პროგრამების დირექტორი
2001-2008 წწ. – საქართველოს პარლამენტი
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონალურ პოლიტიკის კომიტეტის მთავარი წამყვანი სპეციალისტი
2000-2005 წწ. – უშიშროების აკადემია
სამართლის კათედრის გამგის მოადგილე
2000-2005 წწ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პროფესორი
1997-1998 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო და სამართლის ისტორიის კათედრის ასპირანტ მეცნიერ თანამშრომელი
1987-1988 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
კათედრის გამგის მოადგილე