1ნინო ბალანჩივაძეპროფესორი
2ზეინაბ ედიბერიძეპროფესორი
3სოფიკო ძნელაძეპროფესორი
4გივი დუჩიძეპროფესორი
5დარეჯან ბიწაძეპროფესორი
6ვახტანგ ანთიაპროფესორი
7ოთარ ქოჩორაძეპროფესორი
8თეა ლათიფაშვილიპროფესორი
9დალი სინჯარაძეპროფესორი
10ხათუნა შტააძეპროფესორი
11არიან მათინიპროფესორი
12მარიამ მესხიშვილი-ეფაძეპროფესორი
13დარეჯან ლეკიაშვილიპროფესორი
14მარინე ჭყონიაპროფესორი
15ზურაბ ჭყონიაპროფესორი
16ოთარ ბაღათურიაპროფესორი
17სოფიო ჩქოფოიაპროფესორი
18ლალი რატიანიპროფესორი
19მარინა იზორიაპროფესორი
20სიმონ მასხარაშვილიპროფესორი
21დავით სანდოძეპროფესორი
22ქეთევან ანთელავაპროფესორი
23ნინო ქაჩლიშვილიპროფესორი
24ნინო ჯაფარიძეპროფესორი
25ნინო ბადრიძეპროფესორი
26თამარ ქაჩიბაიაპროფესორი