მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობამ დაარსებიდან დღიდან  არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი შექმნა და განახორციელა. სტუდენტური თვითმმართველობა თანამშრომლობს, როგორც სახელწიფო დაწესებულებებთან ასევე კერძო ორგანიზაციებთან, რისი საშუალებითაც ჩვენ ვთავაზობთ სტუდენტებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებს.

მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტის  სტუდენტური თვითმმართველობის მიზანია, სტუდენტებს ხელი შეუწყოს და შესთავაზოს აქტიური ცხოვრება სხვადასხვა მიმართულებით. სტუდენტური თვითმმართველობის ფუნქციები და შექმნის წესი შეგიძლიათ იხილოთ სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებაში, ხოლო განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები მილენიუმის ვებ-გვერდზე და Facebook გბვერდზე.

სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარეა:

გიორგი ხინიკაძე 


თვითმართველობის დებულება