უმაღლეს სასწავლებელ მილენიუმსა და საგანმანათლებლო პლატფორმა stipendia.ge“- თამაშრომლობის  ფარგლებში,   სტუდენტებისათვის  ახალი შესაძლებლობის პლატფორმა შეიქმნა.

 

საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახური უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის სტიპენდიების, გრანტების, ტრენინგებისა და კონკურსების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, საჭიროების შემთხვევაში კი დაეხმარებიან შესაბამისი დოკუმენტების სათანადოდ მომზადებასა და შემდეგი პროცესების წარმართვაში.

 

პროგრამებთან და სერვისებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციები გაიმართება  უნივერსიტეტი მილენიუმის ბაზაზე ახლადშექმნილი საკონსულტაციო ცენტრის დახმარებით.

 

ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით კონკურსანტებთან შეხვედრა შესაძლებელია გაიმართოს ონლაინ პლატფორმების საშუალებით