დევი  ხვედელიანი

განათლება

2011 წ. – საქართველოს ტექნკური უნივერსიტეტი,
მინიჭებული კვალიფიკაცია : იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი
1998 წ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობით თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი,|
მინიჭებული კვალიფიკაცია : სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება :

2019 წ. – დღემდე –  უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმის  ვიცე-რექტორი;

2009 წ. – დღემდე – სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური და მოწვეული პედაგოგი;

2018 – 2019 წ.წ. – სსიპ ხარისხის განვითარებს ეროვნული ცენტრის სააპელაციო საბჭოს წევრი;

2014 – 2015 წ.წ. – საერთაშორისო კომპანია New Tech – მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში;

2011 – 2017 წ.წ. – სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი;

2005 – 2007 წ.წ. – საადვოკატო ბიურო „თალაკვაძე და პარტნიორები“ ადვოკატი;

2004 – 2005 წ.წ. – საქართელოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, კანონშემოქმედებითი სამმართველოს უფროსი;

2001 – 2004 წ.წ. – საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი რეფერენტი;

1998 – 2001 წ.წ. – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზისა და კანონშემოქმედებითი დეპარტამენტის უფროსის მრჩეველი.