ყურადღება!

მიმდინარე სემესტრში დისტანციურ სასწავლო ცხრილში შესაძლებელია მოხდეს ნაწილობრივ ცვლილება.რაც განხორციელდება ა.წ. 12 აპრილის ჩათვლით.განახლებული სასავლო ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე 12 აპრილის 19 საათისათვის. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური