საქართველოს შრომის კოდექსის“ თანახმად უახლოესი უქმე დღეებია 17,18,19 და 20 აპრილი.დისტანციური სწავლება განახლდება მიმდინარე წლის 21 აპრილიდან. 

შპს მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტისადმინისტრაცია