1დალი მოდრეკელიძეასისტენტ პროფესორი
2ქეთევან ღუდუშაურიასისტენტ პროფესორი
3თამარ ნარინდოშვილიასისტენტ პროფესორი
4დიანა ტრაპაიძეასისტენტ პროფესორი
5ნინო ჭოველიძეასისტენტ პროფესორი
6ვახტანგ მაისაიაასისტენტ პროფესორი
7ლილიანა ცქიტიშვილიასისტენტ პროფესორი