შპს სასწავლო უნივერსიტეტი მილენიუმი -აკადემიური საბჭო
Nსახელი და გვარიპოზიციააკადემიური ხარისხისაკონტაქტო ინფორმაცია
1გიორგი მაჩაბელითავმჯდომარე593223691machabeli@eppm.org.ge
2დარეჯან ლეკიაშვილიმდივანიპროფესორი577460328Darejan_lekiashvili@yahoo.com
3ლალი ვარდიშვილიწევრიასოცირებული პროფესორი59902721 l.vardishvili@mail.ru
4თამარ ლომიძეწევრიპროფესორი558428684Tamar.lomidze@tsu.ge
5სოფიო ფუთურიძეწევრიასისტენტ-პროფესორი557,144,541sophio.puturidze@tsu.ge