გოჩა თოდუა

განათლება :

1998 წ. –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

კვალიფიკაცია : ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

2018 წ. – ქალაქ კიევის უმაღლესი სასწავლებელი „ევროპული უნივერსიტეტი“

კვალიფიკაცია : მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ფინანსებში

 

სამუშაო გამოცდილება :

2020 წ. – დღემდე – შპს უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმი – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;

2012 – 2020 წ.წ – შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი – ფინანსური სამსახურის უფროსი;

2010 – 2012 წ.წ. – შპს M აუდიტი – აუდიტის თანაშემწე;

2006 – 2010 წ.წ. – შპს ჯორჯიან ლიზი კომპანი – ფინანსური მენეჯერი;

2002 – 2006 წ.წ. – შპს ირაო პლიუსი – ბუღალტერი;

1998 – 2002 წ.წ. – გარდაბნის რაიონის საგადასახადო ინსპექცია – მთავარი ინსპექტორი